»  Nazwisko
»  Drzewo
»  Miejsca
»  Emigracja
»  Dzisiaj
Skąd ci młynarze

Ród Konopackich jest bardzo liczny. Osoby o tym nazwisku można spotkać na wszystkich prawie kontynentach. Na przykład w Stanach Zjednoczonych mieszka obecnie ponad 2000 Konopackich, niemal tyle samo co w Polsce. Są Konopaccy w Argentynie, Francji, Niemczech, Rosji i Australii.

Na tej stronie zajmujemy się tylko historią rodzin młynarskich Konopackich i Pytlewskich, która jest skąpo udokumentowana, oparta głównie na ustnych przekazach rodzinnych. Mimo to publikujemy te niepełne informacje, ponieważ liczne pokolenie dwudziesto-trzydziestolatków jest ciekawe przeszłości. Pierwsze wzmianki o Pytlewskich na terenie Polski pochodzą z 1374 roku. Być może byli tutaj już wcześniej. Poczatkowo byli rycerzami, którzy zdobywali i gromadzili łupy wojenne. Wzbogaceni zaczęli budować młyny, które z czasem i to przez wiele pokoleń stały sie głównym źródłem ich utrzymania. Jednak nie wszyscy mężczyźni trudnili się młynarstwem - w każdym pokoleniu mamy jakiegoś znanego wojaka Pytlewskiego. W dawnych czasach to rzeki wyznaczały Pytlewskim drogi osiedlania. Od poznańskiego, gdzie było pierwsze gniazdo rodzinne, dorzeczem Warty przez Pyzdry, Działoszyn i inne mniejsze osady młyńskie własne i dzierżawione docierają na kielecczyznę. Tu następuje spotkanie z młynarskim rodem Konopackich. Konstanty Konopacki w roku 1884 poślubia Franciszkę z Pytlewskich i osiadają w młynie Fałek nad rzeką Luciążą, dopływem Pilicy. Od tej pory rodziny kilkakrotnie żenią się między sobą, a więź i przyjaźnie trwają do dzisiaj. Konopaccy zawędrowali na kielecczyznę z rejonu północnego Mazowsza na początku XIXtego wieku. Są potomkami Jana Konopackiego (1803-1874) z jego drugiej żony Marianny z Pęczkowskich. Dzieci z pierwszgo małżeństwa z Marianną Straganowską oraz zstępni brata Wojciecha osiedli w okolicach Łodzi i Łowicza. Na przykład znana sportsmenka, Halina Konopacka, wnuczka Wojciecha urodziła się w Rawie Mazowieckiej. Legenda rodzinna mówi, że ojciec Jana Andrzej urodzony okolo 1775 roku stracił majątek po powstaniu kościuszkowskim i zajął się młynarstwem. Nie wiemy skąd i kiedy pojawili się Konopaccy na Mazowszu. Nie udało się ustalić bezpośrednich związków ze znanym rodem pomorskim i podolskim, które mają dobrze udokumentowaną genealogię począwszy od XIIItego wieku. Niemniej podobieństwo imion takich jak Lucjan, Eugeniusz czy Franciszek i podobieństwo fizyczne pozornie odległych osób mogą wskazywac na wspólne korzenie.

Począwszy od pierwszych lat XX wieku, od kiedy młynarstwo było coraz mniej opłacalne, Konopaccy zmieniają zawody i sposoby zarobkowania. W dwudziestoleciu międzywojennym, przemysłowcy Wacław, Ignacy, Tadeusz i Antoni, synowie Konstantego z Fałku, zakładają w Mostach koło Grodna fabrykę sklejek lotniczych, która była jednym z największych i najnowocześniejszych w Europie zakładów przeróbki drewna. Po 1945 roku Konopaccy zasilili szeregi tak zwanej inteligencji pracującej, a stukot młynów wodnych ze wspomnień dzieciństwa, znają tylko najstarsi.

» 
Ostatnia actualizacja 6 Lutego 2021
Dzisiaj jest
Projekt i wykonanie Barbara Kłosowicz
© Zdjęcia: archiwa Konopackich i Pytlewskich

visitor counter